Theo tin từ trang Washington Post, Bộ Quốc phòng Mỹ đã “chôn vùi” một bản báo cáo nghiên cứu trong đó đề xuất cắt giảm tới 125 tỷ USD tiền lãng phí ngân sách do lo ngại Nghị viện nếu biết sẽ rút bớt ngân sách của Lầu Năm Góc.

Bản báo cáo đó, được đưa ra vào tháng 1/2015, vạch ra một “đường lối rõ ràng” để Lầu Năm Góc có thể tiết kiệm được 125 tỷ USD ngân sách quốc phòng trong vòng 5 năm, bao gồm tinh giản bộ máy hành chính, hạn chế sử dụng nhân viên theo hợp đồng và cải thiện việc sử dụng công nghệ thông tin.

Nghiên cứu này được Ủy ban Doanh nghiệp Quốc phòng, cơ quan cố vấn về điều hành doanh nghiệp và tư vấn của hãng McKinsey thực hiện.

Sử dụng số liệu về chi phí và nhân sự, báo cáo cho biết Lầu Năm Góc đang giành khoảng 1/4 trong số tiền 580 tỷ USD ngân sách cho các hoạt động như kế toán, nhân sự, hậu cần và quản lý tài sản.

Báo cáo cho thấy Bộ Quốc phòng có hơn 1 triệu nhân sự làm công việc bàn giấy trong hoạt động kinh doanh của mình, trong khi có 1,3 triệu quân lính đang tại ngũ. Trong số những người làm công việc bàn giấy có 298.000 nhân viên mặc đồng phục, 448.000 nhân viên quốc phòng thuộc dạng dân sự và 268.000 làm việc theo hợp đồng.

Tờ Washington Post cho biết nghiên cứu này do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Robert Work đặt hàng.

Một số lãnh đạo Lầu Năm Góc đã che giấu báo cáo nội bộ này do lo ngại việc phát hiện ra khoản chi tiêu lãng phí sẽ khiến Nghị viện Mỹ hay Nhà Trắng sẽ có cớ để cắt bớt ngân sách quốc phòng, sau khi ngân sách đã liên tục bị cắt giảm trong những năm trước.

Hiện các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này.

Hạo Nhân

Xem thêm: