Trang Breitbart ngày 7/11 dẫn thông tin từ “Dan O’Donnell Show” cho biết, các nhân viên phụ trách công tác bầu cử ở tiểu bang Wisconsin có thể đã làm trái pháp luật khi thay đổi hàng nghìn lá phiếu gửi qua thư do một hướng dẫn bất hợp pháp từ ủy ban bầu cử của bang.

Theo luật Wisconsin, một lá phiếu vắng mặt yêu cầu phải có chữ ký của một nhân chứng, người này phải điền rõ địa chỉ của mình. Nếu lá phiếu không có địa chỉ của nhân chứng, lá phiếu sẽ không được phép sử dụng, không được công nhận và phải được trả lại cho cử tri để nhân chứng bổ sung thông tin cần thiết đó.

Theo một báo cáo từ “Dan O’Donnell Show”, các nguồn tin cho rằng “các thư ký và nhân viên kiểm phiếu” trong tiểu bang đã tự ghi vào phần của nhân chứng.

Báo cáo cho rằng, những thư ký bầu cử đã tự viết vào phần địa chỉ đó là bởi vì họ được Ủy ban Bầu cử Wisconsin (WEC) khuyên làm một cách bất hợp pháp. Nếu các nhân viên bầu cử thực sự đã tự điền địa chỉ của nhân chứng vào các lá phiếu, thì các lá phiếu đó không hợp lệ.

“Quy chế rất rõ, rất rõ ràng!,” Michael Gableman, Thẩm phán đã nghỉ hưu của Tòa án Tối cao Wisconsin, cho biết. “Nếu một lá phiếu vắng mặt không có địa chỉ của một nhân chứng trên đó, lá phiếu đó không hợp lệ.”

Theo O’Donnell, “WEC đã gửi Hướng dẫn quy chế bầu cử cho cử tri với các lá phiếu gửi qua thư của họ, thông báo cho họ rằng “nhân chứng của quý vị phải ký tên và cung cấp địa chỉ đầy đủ của họ (số đường, tên đường, thành phố) trong phần Chứng nhận Nhân chứng và cảnh báo rằng “nếu thiếu bất kỳ thông tin bắt buộc nào ở trên, lá phiếu của quý vị sẽ không được tính.”

Mặc dù vậy, theo O’Donnell, một quy chế bổ sung đã được gửi tới các thư ký vào tháng 10 nhằm hướng dẫn họ tự điền vào phần địa chỉ nhân chứng của lá phiếu, để ngăn lá phiếu bị vô hiệu hóa.

“Xin lưu ý rằng thư ký nên cố gắng giải quyết mọi vấn đề về việc thiếu thông tin địa chỉ nhân chứng trước Ngày bầu cử nếu có thể, và điều này có thể thực hiện thông qua thông tin đáng tin cậy (như kiến thức cá nhân, thông tin đăng ký cử tri, thông qua cuộc gọi điện thoại với cử tri hoặc nhân chứng),” WEC viết. “Nhân chứng không cần phải xuất hiện để bổ sung một địa chỉ còn thiếu.”

Thẩm phán Gableman nói rằng chỉ thị đó đã “đảo lộn quy chế.”

“Coi thường và đối kháng trực tiếp với quy chế, Ủy ban Bầu cử Wisconsin đã đưa ra hướng dẫn, nghĩa là, bao che cho tất cả 72 thư ký quận và đã làm thay đổi quy chế này hoàn toàn.” Gableman giải thích.

“Họ nói, “Này, chúng tôi biết luật quy định rằng một lá phiếu vắng mặt không có địa chỉ của nhân chứng là không hợp lệ, nhưng thư ký quận, bạn có nhiệm vụ tiến hành và tự mình tra cứu địa chỉ của nhân chứng nếu không có địa chỉ trên lá phiếu vắng mặt.”, Gableman cho biết.

WEC dường như nhận thức được tính chất pháp lý đáng ngờ của chỉ thị của họ, vì ủy ban đã yêu cầu các thư ký viết địa chỉ bằng cách sử dụng mực đỏ, điều này sẽ giúp các lá phiếu dễ tìm hơn trong quá trình kiểm phiếu lại.

O’Donnell viết: “Đảng Cộng hòa bang Wisconsin ước tính rằng hàng nghìn địa chỉ nhân chứng có thể đã bị thay đổi, do đó làm mất hiệu lực của các lá phiếu đã xuất hiện. Biện pháp khắc phục theo luật định cho điều này là loại trừ số phiếu bầu tương xứng cho các ứng cử viên mà những lá phiếu đó đã được bỏ cho họ, nghĩa là, tổng số phiếu bầu có thể thay đổi đáng kể.

Chiến dịch của Tổng thống (TT) Trump đang điều tra quy mô mà các thư ký và nhân viên bầu cử đã thay đổi lá phiếu, cũng như một số sự cố khác mà họ gọi là “bất thường”. TT Trump cũng đã công khai kêu gọi kiểm lại phiếu bầu của Wisconsin.

Ngoài việc điều tra các lá phiếu không hợp lệ ở Wisconsin, nhóm pháp lý của TT Trump cũng đang xem xét các bất thường tiềm ẩn và các cáo buộc gian lận ở một số bang khác.