Với chiều dài 8,7 mét, cao 2,6 mét và với giá khoảng 1,5 triệu USD, bộ xương khủng long 155 triệu năm tuổi này là món đồ cho dân sưu tầm chịu chơi.  

Xương khủng long hóa thạch không phải là thứ dành cho tất cả mọi người. Bộ xương sắp được bán đấu giá bởi nhà đấu giá Aguttes thuộc họ Allosaurus. Các bộ phận đầu tiên của bộ xương được tìm thấy vào năm 2013, và trong năm 2014 và 2015 nó được khai quật từ những trầm tích ở Johnson County, Wyoming và được xác định có niên đại khoảng 155 triệu năm trước.

Bán đấu giá xương khủng long 155 triệu năm tuổi cho dân sưu tầm
Bộ xương khủng long 155 triệu năm tuổi

Hơn 70% những gì hiện có là xương khủng long nguyên thủy của cùng một sinh vật. Bộ xương đã được chuẩn bị hoàn chỉnh vào năm 2017 bởi các chuyên gia châu Âu. Mỗi bộ phận đều có giấy tờ chứng thực hợp pháp để có thể đem bán đấu giá, sở hữu và vận chuyển toàn cầu. Theo ước tính của Aguttes, bộ xương khủng long hóa thạch này sẽ được giao dịch ở mức giá từ 1,5 triệu USD đến 2,2 triệu USD.

Bán đấu giá xương khủng long 155 triệu năm tuổi cho dân sưu tầm

Tháng 12/2016, Aguttes cũng đã đấu giá bộ xương Allosaurus cao 7,5 m và dài 2,5 m với giá 1,2 triệu USD tại thành phố Lyon (Pháp). Tháng 12/2017, Aguttes đã bán bộ xương voi Mammoth niên đại 15.000 năm với giá 650.000 USD.

TXL