Hôm thứ Năm (12/11), Tổng thống Trump đã ban hành một lệnh hành pháp mới cấm các công ty và cá nhân Hoa Kỳ đầu tư vào các công ty do quân đội Trung Quốc sở hữu hoặc kiểm soát. Ngân hàng đầu tư Jefferies nhận định rằng, lệnh này có thể ảnh hưởng đến các công ty lớn của Trung Quốc, bao gồm China Telecom, China Mobile và China Unicom.

Vào thứ Năm (12/11), chính quyền Trump đã ban hành một lệnh hành pháp cấm Hoa Kỳ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc. Lệnh này nghiêm cấm mọi người Mỹ giao dịch công khai chứng khoán của các công ty Trung Quốc này, cũng như  liên quan đến chứng khoán phái sinh, hoặc chứng khoán được thiết kế để cung cấp cơ hội đầu tư cho các chứng khoán có liên quan để thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực vào ngày 11/1 năm sau.

Theo các nguồn tin ở Washington, 31 doanh nghiệp do Trung Quốc tài trợ này thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của quân đội Trung Quốc.

Reuters đưa tin, ngân hàng đầu tư Jefferies đã đưa ra một báo cáo nghiên cứu vào thứ Sáu (13/11) cho biết, Hoa Kỳ cấm công dân đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc, bao gồm China Mobile , China Unicom và công ty mẹ của China Telecom. Các công ty niêm yết trực thuộc cũng có thể chịu ảnh hưởng.

Ngày 13/11, giá cổ phiếu của 3 công ty viễn thông lớn của Trung Quốc là China Mobile , China Unicom và China Telecom giảm lần lượt là: hơn 6%, 8% và 9% trong phiên giao dịch đầu giờ.

Nhà phân tích Lý Dụ Sinh của ngân hàng Jefferies cho biết trong báo cáo rằng, lệnh cấm của Mỹ dường như có những mảng xám vì lệnh cấm không trực tiếp ảnh hưởng lên các công ty niêm yết, nhưng nó ngăn cản các công ty đầu tư Mỹ, quỹ hưu trí và các tổ chức khác mua và bán cổ phiếu của 31 công ty Trung Quốc này.

Theo báo cáo, lệnh cấm của Tổng thống Trump có 3 vấn đề chưa được trả lời. 

Một là, liệu lệnh cấm có bao gồm các công ty niêm yết hay không?

Thứ hai, định nghĩa về các quỹ đầu tư của Hoa Kỳ có bao gồm các quỹ đăng ký ở nước ngoài được quản lý tại Hoa Kỳ hay không? 

Thứ ba, vấn đề triển khai các quỹ chỉ số. Bởi 3 công ty viễn thông lớn của Trung Quốc chiếm tỷ trọng cao hơn trong các chỉ số chứng khoán khác nhau, họ không thể theo dõi chính xác các chỉ số liên quan nếu muốn tránh những cổ phiếu này.

Theo tính toán của ngân hàng, đầu tư của các thực thể Mỹ vào China Mobile và China Unicom lần lượt chiếm khoảng 2,74% và 2,87%, tương đương 10% và 14% tỷ lệ tự do lưu thông. Trong đó, đầu tư thụ động có thể chiếm ưu thế.

Vào thứ Sáu (13/11), China Telecom đã đưa ra thông báo rằng, họ đang xem xét tác động của lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ban hành đối với tập đoàn. Ước tính sơ bộ có thể có ảnh hưởng đến việc tính giá giao dịch của cổ phần công ty và biên lai lưu ký Hoa Kỳ.

China Unicom cũng cho biết, họ ước tính lệnh hành pháp của Tổng thống Trump sẽ có tác động đến giá cổ phiếu của công ty và giao dịch chứng khoán lưu ký của Mỹ. Phía công ty đang xem xét các hậu quả tiềm ẩn của lệnh hành pháp này, bao gồm bất kỳ quy tắc chi tiết được thực hiện nào để hiểu đầy đủ hơn những tác động đối với Tập đoàn.