Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra ngày 30/11 vừa qua tại Paris, những quốc gia tham dự đã có cơ hội giới thiệu nhiều chương trình cải thiện môi trường đến với bạn bè quốc tế.

Mục đích của hội nghị và buổi triển lãm này là để cho tất cả các quốc gia cũng như người dân trên thế giới có thể nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề môi trường Trái Đất. Các đại diện đến từ 195 quốc gia cùng chọn ra giải pháp tối ưu và thỏa thuận có tính pháp lý nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trên Trái Đất.

Mỗi nước tham gia đều có cách thể hiện khác nhau về tầm quan trọng của vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu tại gian hàng của mình. Các áp phích mô tả sự đổi mới, những mô hình 3D về màu xanh Trái Đất, nước, năng lượng,… Các bản chính sách quy hoạch, đất nông nghiệp , lâm nghiệp, giảm khí carbon… Tất cả đều rất độc đáo và ấn tượng để cho du khách có thể biết được các giải pháp và chương trình về môi trường trong tương lai.

1. Pháp

hoi nghi 18
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

2. Liên hợp Quốc

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh biến đổi khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

3. Hoa kỳ

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

4. Đức

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

5. Năm Quốc gia Bắc Âu

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

6. Trung Quốc

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

7. Nhật Bản

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

8. Ấn Độ

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

9. Hàn Quốc

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

10. Thái lan

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

11. Indonesia

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

12. Ecuador

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

13. Mexico

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

14. Hội bảo vệ môi trường quốc tế

Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Zhang Ni / The Epoch Times)
Triển lãm Hội nghi thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. (Ảnh: Zhang Ni/ Đại Kỷ Nguyên)

Tự Minh

Xem thêm: