Tối ngày 15/10/2015, 100 bức ảnh những học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết, lấp lánh trong ánh nến của buổi lễ tưởng niệm.

Hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc.

Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Họ phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Không biểu ngữ, không cờ trống… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Những hình ảnh tĩnh lặng và trang nghiêm làm người qua đường cảm động… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Các học viên tham gia buổi tưởng niệm có thể không quen biết hoặc không có họ hàng gì với những người trong ảnh… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
… nhưng gắn kết với nhau bằng một niềm tin rằng “Thế giới cần Chân, Thiện, Nhẫn”. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tưởng niệm những người mất đi sinh mạng để giữ vững lương tri, đạo đức trước sự khủng bố và bạo lực… (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1510160127451973--ss1
Trên 2 triệu người đã bị chính quyền Trung Quốc mổ lấy nội tạng sống, đây là một kết luận đã được xác thực của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG). (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
1510160127571973--ss1
Học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vẫn luôn kiên trì phản bức hại 16 năm qua. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Các học viên Pháp Luân Công ngồi sát cạnh nhau, đôi mắt nhắm khẽ, trang nghiêm và an hòa, tay giơ cao ngọn nến, để tưởng niệm những học viên theo tín ngưỡng “Chân, Thiện, Nhẫn” không sợ hãi trước bức hại. Tưởng niệm những người hy sinh tính mạng của mình để giữ vững lương tri, đạo đức của nhân loại.

Theo thống kế của Tổ chức Điều tra Quốc tế về bức hại Pháp Luân Công, từ năm 2000 đến năm 2006, trong vòng 6 năm đã có hơn 1 triệu học viên Pháp Luân Công bị bắt giam vào trại giáo dục lao động cưỡng bức. Cho đến nay, theo số liệu có thể thu thập được thì 3.397 học viên đã bị bức hại đến chết.

Từ năm 1999, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Vô số các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt giam phi pháp, bị tra tấn cực hình, tra tấn về tinh thần, thậm chí là mổ cướp nội tạng sống. Nhưng họ vẫn không từ bỏ tín ngưỡng vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, qua đó cho toàn thế giới thấy được sức mạnh của niềm tin chân chính.

1510160128081973--ss1
“Ánh nến gác đêm” tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Một niềm tin kiên định vào Chân – Thiện – Nhẫn. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Ánh nến chiếu rọi thế giới, mang “Chân, Thiện, Nhẫn” truyền khắp bốn phương. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
(Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
v
Tĩnh lặng tưởng niệm trong tiếng nhạc du dương làm nổi bật sự kiên nghị và quyết tâm của các học viên Pháp Luân Công. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Đôi mắt nhắm khẽ, trang nghiêm và an hòa, tay giơ cao ngọn nến, để tưởng niệm những học viên theo tín ngưỡng “Chân, Thiện, Nhẫn” không sợ hãi trước bức hại (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Học viên Pháp Luân Công tên Dương Thanh đến từ Chicago bước vào tu luyện từ năm 1995. Vợ của ông vốn bị ung thư máu, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công đã khỏi một cách thần kỳ. Thông qua câu chuyện của gia đình ông, mọi người đã thấy được sự tuyệt vời của Pháp Luân Công, người thân và bạn bè của ông đều lần lượt bước vào tu luyện. Người em trai nghiện thuốc lá đến mức hai ngón tay vàng khè, không lâu sau cũng bỏ được. Em gái yếu đến mức vốn không thể làm được việc nhà nhưng nay đã có thể ra ngoài làm việc. Sau khi ông Dương Thanh nghỉ hưu, ông đã tập trung mọi người luyện các bài công pháp hàng ngày tại trường đại học Thanh Hoa. Ông hồi ức lại khi đó ở Trung Quốc có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, đến nỗi sách không thể cung cấp đủ cho mọi người đọc. Vậy mà môn tu luyện tuyệt vời này lại bị ĐCSTQ đàn áp không thương tiếc. Ông Dương Thanh không hiểu tại sao ĐCSTQ lại bôi nhọ Pháp Luân Công. Ông đến đây để nói cho người dân thế giới biết sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, đồng thời kêu gọi đưa ông Giang Trạch Dân và các tòng phạm La Cán, Tăng Khánh Hồng… ra công lý.

Học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới vẫn luôn kiên trì phản bức hại 16 năm qua. “Ánh nến gác đêm” tưởng niệm những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết đã trở thành một hoạt động thường niên tại các nơi trên thế giới. Tĩnh lặng tưởng niệm trong tiếng nhạc du dương làm nổi bật sự kiên nghị và quyết tâm của các học viên Pháp Luân Công. Người dẫn chương trình khẽ đọc: “Ánh nến chiếu rọi thế giới, mang “Chân, Thiện, Nhẫn” truyền đi khắp bốn phương.”

Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Toàn thế giới đang thấy được sức mạnh của niềm tin chân chính. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Tối ngày 15/10/2015, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi trên thế giới đã đến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng niệm những nạn nhân Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì theo đuổi tự do tín ngưỡng, qua đó phát đi thông điệp rằng cuộc bức hại người tu luyện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)
Các học viên Pháp Luân Công kêu gọi đưa ông Giang Trạch Dân và các tòng phạm La Cán, Tăng Khánh Hồng… ra công lý. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Thiên Minh biên dịch

Xem thêm: