Một ngư dân ở dải Gaza đã biến hàng trăm chai nhựa rỗng trở thành một công cụ tạo ra nguồn thu nhập chủ chốt cho gia đình mình.