Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Tây Tạng, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ông nhấn mạnh với chính quyền Trung Quốc rằng, ông không tìm kiếm sự độc lập Tây Tạng, mà trong điều kiện được hai bên chấp thuận, ông chỉ muốn Tây Tạng có được quyền “tự trị thật sự”.

Theo Associated Press ngày 4/4, Đạt Lai Lạt Ma đã nói với một số nhà giáo dục và sinh viên ở New Delhi: “Tôi thích Tây Tạng được lưu lại trong khu vực Trung Quốc hơn, một cuộc hội ngộ nào đó”.

Khi trả lời phỏng vấn, Đạt Lai Lạt Ma cũng nói đến mối quan hệ giữa Tây Tạng và Trung Quốc trong tương lai. Người Tây Tạng và người Hán có thể chung sống cùng nhau, về kinh tế, Trung Quốc có thể giúp đỡ người Tây Tạng, người Tây Tạng có thể hưởng lợi từ những kiến thức của người Hán.

Theo thông tin công khai, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã thành lập chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ

Đạt Lai Lat Ma bắt đầu cuộc sống lưu vong khỏi Tây Tạng từ khi còn trẻ, tính đến nay đã 60 năm. (Ảnh: AP)

Chính phủ Tây Tạng lưu vong cho rằng vào năm 1959, quân đội Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã nổ súng vào đoàn người tuỳ tùng của Đạt Lai Lạt Ma ở Lhasa, và bao vây nơi cư trú của lạt ma, dẫn đến một lần nữa đã phát sinh cuộc đụng độ lớn giữa Tây Tạng với chính quyền Trung Quốc.

Cũng trong năm đó, Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã rời khỏi Lhasa, Tây Tạng để đến lưu vong ở Ấn Độ đã 60 năm nay. Việc sáp nhập các “khu vực đại Tây Tạng” của chính phủ Tây Tạng lưu vong cũng là một trong những vấn đề ngày nay của Tây Tạng.

Vào những năm 1980, Đạt Lai Lạt Ma từng yêu cầu quyền “tự trị thực sự” trong “khu vực đại Tây Tạng”. Đến năm 1989, sự kiện Lục tứ nổ ra ở Trung Quốc đại lục, chính phủ Tây Tạng lưu vong một lần nữa yêu cầu quyền độc lập trở lại.

videoinfo__video3.dkn.tv||855b4b0ff__

Ad will display in 09 seconds

Sự kiện Lục tứ – sự kiện ngày 4/6/1989 – là phong trào tự phát của sinh viên học sinh Trung Quốc ở quảng trường Thiên An Môn, yêu cầu quyền tự do ngôn luận, tự do bầu cử và báo chí ở Trung Quốc. 

Kể từ năm 1997, Đạt Lai Lạt Ma luôn nhấn mạnh, bản thân ông chỉ yêu cầu ĐCSTQ trao quyền tự trị thực sự cho Tây Tạng. Hiện tại, có hơn 100.000 người Tây Tạng sống lưu vong ở Ấn Độ.

Khai Tâm