25 nghị sĩ kêu gọi Anh đừng “bỏ quên” công dân Hồng Kông, và đề nghị các quốc gia Khối Thịnh vượng chung xem xét trao cho người Hồng Kông quyền công dân thứ hai, theo bản tin ngày 3/9 của Hongkong Watch.

25 thành viên Nghị viện đã ký bản kiến nghị đồng khởi xướng bởi Chủ tịch Nhân quyền Đảng Bảo thủ Fiona Bruce và Nghị sĩ Đảng Lao động Catherine West, kêu gọi Chính phủ tìm cách thỏa thuận với một số trong 53 quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung khác để trao cho người Hồng Kông quyền công dân thứ hai. 

Các chính trị gia ký kiến nghị thuộc các đảng Bảo thủ, Lao động, Dân chủ Tự do, Đảng Quốc gia Scotland, Đảng Liên minh Dân chủ, và chính trị gia Độc lập Angela Smith.

Khi được hỏi về động thái của các thành viên Thượng Nghị viện Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (House of Lords), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lord Ahmad của Wimbledon nói rằng, ông chắc chắn sẽ xem xét chi tiết vấn đề này. Ông đảm bảo với các thành viên Nghị viện sẽ tiếp tục nêu vấn đề thông qua các kênh quốc tế và song phương về tầm quan trọng của việc duy trì các quyền và nghĩa vụ đối với công dân Hồng Kông.

Ngày 3/9/2019 đã diễn ra hai cuộc tranh luận về Hồng Kông tại Nghị viện Vương quốc Anh. Tại Hạ viện (House of Commons), các thành viên kêu gọi chính phủ gây sức ép cho chính phủ Hồng Kông điều tra độc lập về sự tàn bạo của cảnh sát, mở rộng quyền bầu cử phổ quát, cũng như chính phủ Anh cung cấp nơi trú ẩn cho công dân Hồng Kông có nguy cơ bị đàn áp.

videoinfo__video3.dkn.tv||1040d93ae__

Ad will display in 09 seconds