Cường độ của trận động đất mạnh nhất là khá cao.

Từ 4h07 sáng đến 6h50 chiều ngày 23/7, 8 trận động đất đã liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc đại lục. Trong đó, 7 trận động đất xảy ra ở Tây Tạng, 4 trong số đó có cường độ trên 4 độ richter và cường độ cao nhất là 6,6 độ richter. Một trận động đất mạnh 3,1 độ xảy ra ở Shangri-La, Vân Nam.

Theo tin tức động đất Trung Quốc, vào lúc 6h50 tối ngày 23/7, một trận động đất mạnh 4,8 độ xảy ra ở quận Nyima, thành phố Nagqu, Tây Tạng (33,16 độ vĩ Bắc, 86,86 độ kinh Đông) với tâm chấn sâu 10 km.

Vào lúc 2h48 chiều ngày 23/7, một trận động đất mạnh 3,6 độ xảy ra ở quận Nyima (33,10 độ vĩ Bắc, 86,74 độ kinh Đông) với độ sâu tâm chấn là 10 km.

Vào lúc 9h04, một trận động đất mạnh 3,7 độ xảy ra ở quận Nyima (33,13 độ vĩ Bắc, 86,69 độ kinh Đông), tâm chấn sâu 10 km dưới lòng đất.

Vào lúc 8h10 sáng, cũng tại quận Nyima (32,96 độ vĩ Bắc, 32,96 độ, 87,06 độ kinh Đông), một trận động đất mạnh 4,1 độ richter xảy ra với tâm chấn 7 km.

Vào lúc 6h28 phút sáng, một trận động đất mạnh 4,3 độ richter đã xảy ra ở quận Nyima (33,24 độ vĩ Bắc, 86,91 độ kinh đông) với độ sâu 7 km.

Vào lúc 4 giờ 07 phút sáng, tại quận Nyima (33,19 độ vĩ bắc, 86,81 độ kinh Đông), một trận động đất mạnh 6,6 độ xảy ra với tâm chấn ở độ sâu 10 km.

Ngoài quận Nyima, vào lúc 8h47 ngày 23/7, một trận động đất mạnh 3,9 độ xảy ra ở quận Bomi, thành phố Nyingchi, Tây Tạng (30,35 độ vĩ Bắc, 94,85 độ kinh Đông) ở độ sâu 10 km.

Vào lúc 3h54 phút chiều ngày 23/7, một trận động đất mạnh 3,1 độ xảy ra ở thành phố Shangri-La, tỉnh Di Khánh, Vân Nam (27,73 độ vĩ Bắc, 99,99 độ kinh Đông), với độ sâu 9 km.

Như vậy, chỉ trong vòng một ngày, Trung Quốc đại lục đã liên tiếp xảy ra đến 8 trận động đất.

Theo Tiêu Luật Sinh Epochtimes
Tâm Thanh biên dịch