Theblaze đưa tin, theo cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post, mức chấp thuận đối với 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden nằm ở vị trí thấp nhất so với thành tích của các tổng thống Mỹ thời hiện đại.

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4, cho thấy xếp hạng chấp thuận 100 ngày đầu tiên của Biden ở mức 52%, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Đảng Dân chủ.

Theo ABC News, mức xếp hạng chấp thuận của Biden “thấp hơn bất kỳ tổng thống nào tại vị 100 ngày kể từ năm 1945”.

Tỷ lệ chấp thuận trung bình cho 14 tổng thống từ Harry Truman đến trước ông Biden trong 100 ngày đầu tiên nắm quyền là 66%, có nghĩa là vị tổng thống đương nhiệm của Đảng Dân chủ có mức chấp thuận thấp hơn 14% so với mức trung bình.

Người Mỹ đang chia rẽ về cách xử lý nền kinh tế của chính quyền Biden, chỉ 52% tán thành. Đối với kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá hàng nghìn tỷ đô la của ông cũng chỉ giành được 52% sự chấp thuận từ người dân.

Về vấn đề người di cư, chỉ 37% số người được hỏi cho biết họ đồng ý với cách xử lý của ông Biden.

Những người được hỏi cũng không thích xu hướng mở rộng chính phủ của Tổng thống Biden và một phần đáng kể cho biết họ coi ông là “quá tự do”.