Nếu công việc của bạn nằm trong danh sách dưới đây, thì bạn có cơ hội cao được chào đón đến làm việc và sinh sống ở Canada. 

Quy trình nhập cư nhanh chóng vào Canada được gọi là “Express Entry” (Cửa nhanh). Chính phủ Canada cam kết quy trình xét nhập cư chỉ trong vòng 6 tháng với hầu hết trường hợp ‘Cửa nhanh’.

Tất cả những người gửi đơn vào chương trình “cửa nhanh” sẽ được chấm điểm dựa theo các yếu tố: kỹ năng, kinh nghiệm công việc, khả năng ngôn ngữ, và đào tạo.

Theo Business Insider, chương trình này được áp dụng từ năm 2015. Chính phủ Canada cho biết đã có 31.000 người được định cư vĩnh viễn theo cánh cửa này.

Chương trình này nhắm vào những người lao động có kỹ năng. Vậy những kỹ năng đó là gì?

(Xắp xếp theo số lượng thành công tăng dần)

♦ Phân tích đầu tư và tài chính

Số lượng ứng viên vào “cửa nhanh” thành công là 446. Tỷ lệ thành công (so với số ứng viên được mời phỏng vấn) là 1.4%.

♦ Kế toán và kiểm toán

Số lượng thành công: 494. Tỷ lệ thành công: 1.6%

♦ Thiết kế đồ họa

Số lượng thành công: 550. Tỷ lệ thành công: 1.8%

♦ Giám sát bán lẻ

Số lượng ứng viên vào “Cửa nhanh” thành công là 669. Tỷ lệ thành công (so với số ứng viên được mời phỏng vấn): 2.2%

♦ Giáo sư/Giảng viên đại học

Số lượng ứng viên vào “Cửa nhanh” thành công là 745. Tỷ lệ thành công là 2.4%

♦ Lập trình viên máy tính/ Phát triển truyền thông tương tác

Số lượng thành công: 935. Tỷ lệ thành công: 3%

♦ Kỹ sư phần mềm

Số lượng thành công: 940. Tỷ lệ thành công là 3%

♦ Tư vấn hệ thống thông tin

Số lượng thành công: 1.255. Tỷ lệ thành công: 4%

♦ Nấu ăn

Số lượng thành công: 2.295. Tỷ lệ thành công: 7.4%

♦ Giám sát dịch vụ thực phẩm

Số lượng thành công: 2.356. Tỷ lệ thành công: 7.6%

Dương Minh

Xem thêm:

Từ Khóa: