Nhiều tỷ đồng đang bị hong thành đống sắt vụn

Khác 13/11/15, 06:07

Trong khi nghị trường tiếp tục bàn thảo về cách giải quyết con số 40.000 xe công ra sao, tiết kiệm 12.800 tỷ chi phí 'nuôi' xe, 'nuôi' xế như thế nào, thì cũng một số tiền lớn không kém như vậy đang bị hoang phí tại các bãi chứa xe bị tạm giữ ...

End of content

No more pages to load