Dự án nước sạch tại Hà Nội: Bao giờ mới hết dối gian?

Khác 04/10/15, 04:16

Chưa bao giờ và chưa ở đâu tình trạng lạm quyền và gian dối lại xảy ra công khai và đương nhiên đến như vậy - tại Hà Nội, trong dự án nước sạch dân sinh liên quan tới cuộc sống của 70.000 hộ dân và các bệnh nhân tại bệnh viện thành ...

End of content

No more pages to load