Sáp nhập PGBank vào VietinBank, thành ngân hàng lớn nhất

Khác 16/04/15, 06:11

Đại hội Đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2015 của Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức sáng 14/4/2015, với các nội dung chính là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015; thông qua các ...

End of content

No more pages to load