Từ ngày 1/3, viện phí tăng ít nhất 30%

Khác 20/02/16, 11:37

Theo thông báo ngày 17/2 của Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), từ tháng 3, viện phí sẽ tăng tối thiểu 30%. Tại 9 bệnh viện tuyến trung ương đã thực hiện tự chủ tài chính ...

End of content

No more pages to load