Làm thế nào văn hoá Trung Nguyên được bảo tồn trong thời ‘Ngũ Hồ loạn Hoa’ và tộc Hồ bị ‘Hán hoá’? – Tuỳ Đường thịnh thế tập 3 (2)

Câu chuyện lịch sử 22/11/22, 10:00

Sĩ tộc tức người đọc sách và làm quan là lực lượng chính để truyền thừa văn hoá. Thời kỳ 'Ngũ Hồ loạn Hoa', chiến tranh liên miên không dứt, sĩ tộc đã đem sách và một lượng lớn tiền 'áo mũ về nam', như thế văn hoá Trung Nguyên ...

Vì sao thời Đông Tấn xuất hiện nhiều ‘Tứ thế Tam công’ giống Viên Thiệu? – Tuỳ Đường thịnh thế tập 2 (3)

Câu chuyện lịch sử 20/11/22, 13:00

Trong 'Tam quốc diễn nghĩa', Viên Thiệu tự Bản Sơ được giới thiệu là 'Tứ thế Tam công' (四世三公: bốn đời đều làm chức Tam công, tức Chính phủ Tổng lý). Đến thời Đông Tấn cũng xuất hiện rất nhiều người như Viên Thiệu, nhưng sự hưng khởi của những ...

Vì sao ‘Trận chiến Phì Thuỷ’ minh chứng cho câu ‘Binh bại như núi đổ’? – Tuỳ Đường thịnh thế tập 2 (2)

Câu chuyện lịch sử 19/11/22, 13:00

Trong 'Trận chiến Phì Thuỷ', Phù Kiên đem trăm vạn hùng binh, còn số người chiến đấu bên Đông Tấn lại chưa tới 10 vạn, cho nên đây là tỷ lệ 10:1, nhưng phía Đông Tấn đã giành chiến thắng.  Giới nghiên cứu lịch sử và quân sự nhìn nhận, trận ...

End of content

No more pages to load