Nhân dân tệ được bổ sung vào giỏ SDR

Khác 02/12/15, 07:13

Ngày 30/11, Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã quyết định bổ sung đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc (CNY) vào giỏ quyền rút vốn đặc biệt (SDR) với tư cách ...

End of content

No more pages to load