Kỳ lạ những cô gà mẹ toàn đẻ trứng 2 lòng!

Khác 18/05/15, 05:20

Trong giới tự nhiên có nhiều điều thật kỳ lạ nhưng cũng rất tuyệt vời, có những con gà đẻ ra trứng tới 2 lòng đỏ, nhưng cũng có những con đẻ trứng chỉ có lòng trắng. Gà đẻ trứng 2 lòng đỏ ở Nhật Bản Người Nhật làm việc rất nghiêm túc ...

End of content

No more pages to load