Thơ gửi TT Trump: Tát cạn đầm lầy

Nghệ thuật 08/12/20, 07:30

Đoàn Thị Lam Luyến Tát cạn đầm lầy (Kính tặng đương kim Tổng thống Hoa Kỳ: Donald Trump) Không phải ngẫu nhiên Chúa chọn ÔngTát cạn đầm lầy rất khổ côngNgười Đại căn khí mới kham nổi  Bầy đàn thuỷ quái quá là đông Đất nước cờ hoa vốn tự doKỷ cương, Dân chủ ...

End of content

No more pages to load