Di cư từ nông thôn lên thành thị tăng ngày càng nhanh

Khác 29/09/16, 10:47

Một số báo cáo và nghiên cứu tình trạng di cư từ nông thôn lên thành thị cho thấy xu hướng này đang ngày càng tăng. Theo một số nghiên cứu về tình trạng di cư tại Việt Nam, nguyên nhân của việc di cư này thì rất nhiều như đi ...

End of content

No more pages to load