Quan to tại Chiết Giang và Liêu Ninh ngã ngựa

Khác 17/03/16, 14:54

“Lưỡng hội” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vừa hạ màn thì có thông tin hai quan to ngã ngựa: Ông Lư Tử Dược, Thị trưởng kiêm Phó Bí thư thành phố Ninh Ba tỉnh Chiết Giang; ông Vương Dương, Phó Chủ nhiệm Ban Thường vụ Đại hội đại ...

End of content

No more pages to load