Ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều

Khác 21/11/15, 05:15

Để đánh giá thực trạng nghèo đói phù hợp hơn với thực tế, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, quy định các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều; chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ ...

End of content

No more pages to load