Công bố đổi mã vùng viễn thông từ 2/2017

Thời sự 23/11/16, 09:06

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố ngày 21/11, các tỉnh trên cả nước sẽ bắt đầu chuyển đỗi mã vùng viễn thông từ tháng 2/2017 và kết thúc vào tháng 7/2018.   Ảnh minh họa. Cụ thể là vào ngày 11/2/2017, kế hoạch chuyển đổi ...

End of content

No more pages to load