Mua quan bán chức là dấu hiệu kết thúc một triều đại

Khác 19/12/15, 09:02

Ông La Vũ, con của Đại tướng La Thụy Khanh (tâm phúc của ông Mao Trạch Đông) từng làm quan ở Bộ Tổng Tham mưu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), lên đến hàm Đại tá. Vì không chấp nhận tình trạng hủ bại trong quân đội ĐCSTQ, sau ...

End of content

No more pages to load