Nhan Hồi – Khổng Tử Gia Ngữ (Quyển 5 P.18)

Trí huệ cổ nhân 30/08/22, 16:00

Tiếp theo: Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử về đạo trị quốc - Khổng Tử Gia Ngữ (Quyển 4 P.17) Một ngày nọ, Lỗ Định Công hỏi Nhan Hồi: “Tiên sinh cũng từng nghe qua tài đánh xe ngựa của Đông Dã Tất chăng?”. Nhan Hồi đáp: “Ông ấy xác thật là ...

End of content

No more pages to load