Ấn Độ sẵn sàng chống lại dịch cúm heo (video)

Thế giới 04/01/15, 03:26

Ấn Độ đã sẵn sàng để chống lại dịch cúm heo. Tại các bang Andhra Pradesh và Telangana ở phía nam Ấn Độ, sự bùng phát dịch cúm heo đã lấy đi sinh mạng của 14 người. Liên quan đến điều này, bộ trưởng Bộ Y tế Ấn Độ đã ...

End of content

No more pages to load