Bản ghi nhớ FISA có gì?

Hồ sơ - Tư liệu 29/01/18, 20:55

Dư luận Mỹ gần đây xôn xao về một tài liệu mật, có tên là “Bản ghi nhớ FISA” (FISA Memo), được cho rằng nếu tiết lộ có thể khiến nhiều nhân vật cao cấp ...

End of content

No more pages to load