Thành phần kinh tế tư nhân: Một cổ ba tròng!

Khác 30/01/16, 05:47

Rất nhiều vấn đề về việc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang bị chèn lấn bởi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài (FDI), cơ quan quản lý nhà nước, làm cho kinh tế tư nhân mãi không ...

Vì sao 99% doanh nghiệp nhỏ và vừa không có nhu cầu lớn?

Khác 09/01/16, 05:57

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa phát triển, không ổn định, chưa có chiến lược dài hạn, có hiện tượng rất nhiều doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, nhưng doanh nghiệp không trụ vững, rời khỏi thị trường cũng rất lớn, hầu hết doanh nghiệp nhỏ không có nhu ...

End of content

No more pages to load