Điều gì khiến đất nước chỉ có 2 triệu dân trở thành đế chế vĩ đại nhất lịch sử loài người?

Hồ sơ - Tư liệu 23/08/16, 16:46

Là đế quốc có lãnh thổ liền nhau lớn nhất trong lịch sử loài người, Mông Cổ được coi là đế chế hùng mạnh nhất bởi những điều phi thường mà họ làm chưa từng xuất hiện trong lịch sử và cũng khó tái hiện một lần nữa trong tương lai.  Được thành ...

End of content

No more pages to load