Nhắn người trong kiếp nguy nan…

Nghệ thuật 10/08/20, 18:43

Dù xây bảy tháp phù đồKhông bằng làm phúc cứu cho một người"… (*) Trái ngang đi ngược ý Trời Đó là giả, ác, mị người, đấu tranh Khuếch trương tư tưởng 'đàn anh' Bôi nhọ tín ngưỡng, lưu manh, vô Thần Hô hào tàn phá núi sông Đấu Trời, ...

End of content

No more pages to load