Đầu tư tiền nhàn rỗi vào đâu để bảo tồn giá trị?

Khác 28/12/15, 05:20

Nhiều người trong chúng ta muốn đầu tư tiền nhàn rỗi để sinh lời hoặc chí ít cũng bảo tồn được giá trị. Nhưng tiền Việt Nam thường xuyên bị lạm phát mất giá, vậy tiền tiết kiệm đó bỏ vào kênh nào để bảo tồn giá trị, không lo bị ...

End of content

No more pages to load