Cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang bị khai trừ Đảng

Khác 10/12/14, 01:09

Vào lúc nửa đêm ngày 5/12, Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc thông báo rằng cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) với một danh sách dài các tội danh. Tân Hoa Xã cho ...

End of content

No more pages to load