Việt Nam tạm ngừng triển lãm cơ thể người nhựa hoá: Khoác áo ‘vì giáo dục’, hỏi giáo dục được những gì?

Cha mẹ thay đổi 07/07/18, 10:43

Triển lãm “Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người” tại TP.HCM đưa ra lời quảng cáo “mang tính giáo dục, cải thiện sức khỏe và giúp con người chiêm nghiệm về sự sống”. Cha đẻ của công nghệ nhựa hoá xác người thật, Gunther von Hagens cũng tự ...

End of content

No more pages to load