Thêm 200 triệu USD cải thiện nước sạch và môi trường

Khác 15/11/15, 07:24

Ngày 12/11, Ban Giám đốc Điều hành Ngân Hàng Thế Giới (WB) phê duyệt khoản tín dụng trị giá 200 triệu USD cho Việt Nam, nên hơn 5 triệu người sống tại các vùng nông thôn, vùng núi nghèo nhất Việt Nam sẽ được tiếp cận với nguồn nước sạch ...

End of content

No more pages to load