Không thể tin được chi bôi trơn của DN Việt hết 72%

Khác 04/01/16, 06:26

Điều đó trả lời câu hỏi vì sao doanh nghiệp Việt không lớn được? Bởi vì cứ làm được một đồng thì doanh nghiệp phải chi bôi trơn, cho tham nhũng 0,72 đồng... Cứ làm được một đồng thì phải chi bôi trơn, chi cho tham nhũng 0,72 đồng, thậm chí ...

End of content

No more pages to load