Người cảnh giới thấp còn ‘đáng sợ’ hơn người không có tiền: Khoảng cách giữa người với người chính ở hai chữ này

Nhân sinh cảm ngộ 08/11/22, 14:00

“Thái độ quyết định cảnh giới, cảnh giới quyết định tầm nhìn, tầm nhìn quyết định tư duy, và tư duy quyết định kết quả.” Những người có tầm nhìn rộng mở, nhìn có vẻ họ đang đi đường vòng, nhưng thực chất họ đã đến thành công sớm hơn ...

End of content

No more pages to load