Lại xả trạm BOT Cai Lậy

Thời sự 30/11/17, 19:57

Kịch bản ba tháng trước lặp lại với trạm BOT Cai Lậy trong buổi sáng nay. Sáng nay, trạm BOT Cai Lậy tiến hành thu phí trở lại sau gần ba tháng gián đoạn. Theo phản ánh ...

End of content

No more pages to load