Từ vựng chủ đề: Bóng đá (Phần 2)

Học tiếng Anh 01/07/16, 10:31

Attacker /ə'tækə/  Cầu thủ tấn công Away game /ə'wei geim/ Trận đấu diễn ra tại sân đối phương Captain /'kæptin/ đội trưởng Centre circle /'sentə 'sə:kl/ vòng tròn trung tâm sân bóng Changing room /'tʃeindʤiɳ rum/ phòng thay quần áo Cross /krɔs/ lấy bóng từ đội tấn công gần đường biên cho đồng đội ở ...

Euro 2016: Pháp muốn cấm rượu để giảm bạo lực

Thế giới 13/06/16, 10:37

Hàng chuỗi bạo lực của cổ động viên bóng đá đang làm xấu đi hình ảnh Euro 2016 tại Pháp và buộc chính phủ nước chủ nhà tìm ra các biện pháp, kể cả nghiêm khắc nhất để ngăn chặn tình trạng hiện tại. Theo trang tin Independent, chính phủ ...

Từ vựng chủ đề: Bóng đá (Phần 1)

Học tiếng Anh 04/05/16, 10:41

kick-off /'kik'ɔ:f/ quả giao bóng corner kick /'kɔ:nə kik/ phạt góc throw in /θrou in/ ném biên penalty kick /'penlti kik/ đá phạt đền 11 mét dropped ball /drɔpd bɔ:l/ phát gieo bóng của trọng tài header /'hedə/ đánh đầu bicycle kick /'baisikl kik/ cú móc bóng Goal-kick /goul kik/ cú phát bóng lên free kick /fri: kik/ ...

End of content

No more pages to load