Bát Tiên truyền kỳ (P.5 – Kỳ 1): Trương Quả Lão triển phép thần thông; Đường Huyền Tông hết lòng tán thán

Tín ngưỡng Thần Phật 25/04/21, 12:30

Đường Huyền Tông nghe vậy lấy làm hiếu kỳ, bèn muốn thử phép thuật của Trương Quả Lão một lần xem sao, vậy là hoàng đế bèn đem cỏ độc ngâm vào bình rượu, sau đó cho mời Trương Quả Lão vào cung để trọng đãi yến tiệc...  Truyền thuyết kể ...

End of content

No more pages to load