Tiết đông lành lạnh qua đi
Để cho nắng ấm mở mi nụ vàng
Hoa vàng mở mắt hỏi: chi!
Ngẩn nghe, chim én nói gì trên không!

Xuân về cảnh vật đều mong
Gió lành, lộc biếc, người trông gặp người
Nhà nhà đoàn tựu vui tươi
Xôn xao ngoài ngỏ tiếng cười … xem Lân.

Nhẹ nhàng trống thúc lần khân
Là khi Lân ngủ, Địa lần quạt mo
Rộn ràng trống giục hồi to
Là khi Lân ngáp miệng bo lấy quà.

lân
Ảnh: Đoàn nghệ thuật Hồng Ân

Vui xuân Canh Tý Chuột ta
Canh nhà, canh cống, không ra ngoài đồng
Bạn bè cùng bác nhà nông
Xóm thôn no ấm, còn mong ước gì.

Cầu cho mọi giới thích nghi
Cận nhau san sẻ, ta thì vui chung
Tình thân mãi mãi ở cùng
Mùa xuân là tấm thảm nhung cho đời.

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||0c40b247b__

Ad will display in 09 seconds