Chiều – phủ Tây Hồ vẳng tiếng chuông
Màn đêm lan tỏa nhẹ nhàng buông
Gà còn chưa gáy nơi am vắng
Mõ đã khua rền chốn khói hương

Chiều – phủ Tây Hồ vẳng tiếng chuông, màn đêm lan tỏa nhẹ nhàng buông (Ảnh: Pinterest)

Chùa vắng chập chờn người cõi mộng
Bến đông bừng tỉnh khách văn chương
Mới hay tài tử tìm tri ngộ
Xá kể gì đâu bóng tịch dương

Hoàng Kỷ

CLIP HAY