Sông cứ trong sao lòng vẫn đục
Chốn hồng trần vay trả, trả vay
Nghiệp nhân duyên vạn kiếp sâu dày
Chuốc chén đào người say, ta tỉnh.

Sông cứ trong sao lòng vẫn đục. Chốn hồng trần vay trả, trả vay. (Ảnh: Pinterest.com)

Gột rửa đi thân tâm bất tịnh
Bước lên thuyền Đại Pháp chờ ta
Đường về nhà dẫu gần dẫu xa
Lòng kiên định giúp ta vững bước.

Gột rửa đi thân tâm bất tịnh. Bước lên thuyền Đại Pháp chờ ta. (Ảnh: Thoibao.today)

Đắc nhân thân, ngàn năm khó được
Thấy đường về, đâu ngại gần xa…!

Song Hiếu, 09/2017

CLIP HAY