Hừng đông sương mù giăng
Xe qua đồng băng băng
Thanh thoát và im lắng
Hứa một ngày vui chăng?

Hít thở căng lồng ngực
Khí trong mát không ngừng
Xe qua cầu chợt đứng
Thấy gì nên phải dừng…

Mùa này trông rẫy tốt
Đón Tết khắp làng thôn
Cho ngày xuân bận rộn
Thấy đất ẩn linh hồn.

Đất bừng lên mầm sống
Theo sức người lao công
Đền bù bao khó nhọc
Kết quả lúc vun trồng.

Đất không bao giờ mệt
Hạt mầm cứ vun lên
Đất ôm chầm yêu mến
Công người đất đáp đền.

Cảm thay lòng của đất!
Quá yêu người nông dân
Mồ hôi rơi xuống đất
Sẽ bù lại muôn phần.

Bài và ảnh: Thế Lan Huy

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||cee7b4cf7__