Bao năm xa cách quê hương
Thời gian đằng đẵng, con đường rêu phong
Cỏ lan phủ kín trời trong
Mê mờ nghiệp vận bòng bong cõi người

Tưởng đâu chân ngã rụng rơi
Chìm trong biển khổ biết đời nào ra
May gặp thuyền Pháp ngang qua
Vớt ta từ chốn phong ba dập vùi

May gặp thuyền Pháp ngang qua. Vớt ta từ chốn phong ba dập vùi (Ảnh: tân sinh)

Thân tâm nhơ nhớp đen thui
Run run trước cảnh ngậm ngùi xót đau
Hồn đơn lạnh, nghĩ thêm dầu
Mênh mông tứ phía một mầu tang thương…

Giờ đây đã thấy con đường
Ánh sáng Phật Pháp muôn phương sáng ngời
Đi qua bao kiếp dập vùi
Tu luyện tinh tấn. Về thôi! Nhớ nhà…!

Tu luyện tinh tấn. Về thôi! Nhớ nhà…! (Ảnh: minhhue.net)

Vũ Trung

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ