Sông xưa còn nguyên đó
Gió cùng nước thì thầm
Có người qua bến nhỏ
Lắng nghe từng thanh âm

Lặng lờ xuôi dòng nước
Tơ trời rơi khoảng không
Bỗng như chùng chân bước
Sợi nào chất trong lòng.

Sớm mai chân trời rộng
Thuyền dập dìu trên sông
Nước reo mừng gợn sóng
Đằng đông ló ánh hồng.

Sông Tiền chia mấy nhánh
Nhánh nào nước trôi nhanh
Cho lòng ai thấy chạnh,
Trở về bến an lành.

Nắng trưa dòng lấp loáng
Mặt sông như rộng ra
Nhớ xưa thời nội chiến
Đôi bên xáp lá cà.

Bên sông giờ có lăng
Thờ Châu Tiếp tướng hăng
Hai bên nhiều binh sĩ
Chết trận còn nhớ chăng?

Chiều về trên sông đó
Lư hương trời thật to
Mây như là khói toả
Quyện hồn ai chưa nhoà.

Bài và ảnh: Thế Lan Huy

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||8d12f6814__