Lưu lạc trần gian, đến khi nào?
Nụ cười nhân thế ấy là đao
Chàng chàng thiếp thiếp coi mà ngán
Chí đoản, hận trường ngóng trời cao

Lưu lạc trần gian, đến khi nào? (Ảnh: vantho.net)

Gió xuân đâu thổi mãi
Gió xô sóng cuộn trào
Vỗ gươm lòng chùn mỏi
Về đâu chuyện phùng tao?

Về đâu chuyện phùng tao? (Ảnh: dkn.tv)

Hỏi đời ai tốt mãi?
Là duyên nghiệp kết vào!.
Giờ còn lưu luyến mãi
Nhớ nhung tận kiếp nào?

Vạn Lý Khách

 

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ