Nắng vàng gọi gió heo may
Làn sương se lạnh đôi vai khẽ khàng
Đầu thềm một chiếc lá bàng
Màu xanh nay bỗng thành vàng – Tại sao?

Mấy bông súng nở dưới ao
Cúc vàng chúm chím làm nao lòng người
Trái na mở mắt mỉm cười
Trời xanh vời vợi: Mắt người yêu thương

Nắng vàng gọi gió heo may. Làn sương se lạnh đôi vai khẽ khàng. (Ảnh: YouTube)

Trẻ em nô nức đến trường
Ríu ra ríu rít, trên đường râm ran
Lam chiều mây khói miên man
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn gợi tình

Bâng khuâng chợt thấy giật mình
Đất trời nay đã chuyển mình sang thu…

Trẻ em nô nức đến trường. Ríu ra ríu rít, trên đường râm ran. (Ảnh: blogspot.com)

Hà Thu

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ