Đây là một bài toán thú vị, thử thách trí tuệ, tưởng đơn giản nhưng lại có thể khiến nhiều người “vò đầu bứt tóc”.

An, Bình, Công và Dương đang đi dạo trong rừng sâu hoang vu không bóng người: Họ đi đến cây cầu gỗ lâu năm dường như “có thể sập bất cứ lúc nào”. Cây cầu rất yếu nên nó chỉ cho phép duy nhất hai người cùng lúc băng qua. Cả nhóm gồm 4 người chỉ có độc một ngọn đuốc đang cháy dở nhưng sắp lụi tàn nên họ phải cố gắng băng qua cầu trong thời gian ngắn nhất có thể, để sang phía bên kia nơi có trạm tiếp tế

Nếu ngọn đuốc cháy hết thì bọn họ sẽ bị chìm trong bầu bóng tối đen kịt nơi rừng già hoang vu và phải qua đêm tại đây trong bầu không khí rất giá lạnh. Nên việc có thể băng qua bên kia sớm trước khi ngọn đuốc cháy hết là điều rất quan trọng. Bởi có thể lực khác nhau nên 4 người họ vượt cầu với tốc độ khác nhau. An có thể băng qua cầu trong vòng 1 phút, Bình thì 2 phút, Công 5 phút và Dương thì phải mất đến 10 phút.

Vậy phải 4 người bọn họ phải đi thành cặp đôi như thế nào để có thể sang bên kia cầu trong thời gian ngắn nhất?

Ảnh: mediabakery.com

Gợi ý:

Theo trực giác hầu hết mọi người sẽ cho rằng hãy để An – người chạy nhanh nhất chạy qua chạy lại đế dẫn 3 người còn lại sang cầu. Như vậy thời gian tổng  để 4 người băng qua cầu sẽ như trong bảng dưới đây. Để cho đơn giản An, Bình, Công và Dương sẽ được đặt tên tương ứng là (1), (2), (5) & (10), ứng với số phút mỗi người cần nếu độc lập băng qua cầu.


Vậy tổng thời gian phải mất là 19 phút. Nhưng đây KHÔNG phải là lựa chọn tốt nhất.

Gợi ý: Nên để hai người chậm nhất đi cùng nhau.

Bạn đã nghĩ ra câu trả lời? ….

Ảnh: mediabakery.com
Ảnh: 123rf.com

Đáp án:

Như đã nói ở trên, lúc đầu hầu hết mọi người có thể cho rằng cách nhanh nhất là để An (1) mang đuốc và đón từng người sang bên kia cầu. Tuy nhiên, đây không phải là cách. Trên thực tế, cách nhanh nhất là để hai người chậm nhất đi cùng nhau, như trong bảng bên dưới:

Hoặc có thể để (2) trở lại với cây đuốc đầu tiên, và kết quả là tương đồng.

Quý Khải