Vũ trụ chứa đầy những điều bí ẩn và thách đố tri thức của nhân loại. Bộ sưu tập những câu chuyện “Khoa học Huyền bí” của Thời báo Đại Kỷ Nguyên về những hiện tượng lạ thường sẽ kích thích trí tưởng tượng của bạn và mở ra những khả năng chưa từng mơ tới. Chúng có thật hay không? Điều đó tùy bạn quyết định.

Tiến sỹ Imants Barušs chuyên phân tích những khái niệm thường được cho là vô hình và thuộc về tinh thần. Và chúng ta hẳn đã từng nghe những câu chuyện về trường năng lượng của con người, khả năng mà trường năng lượng của một người có thể ảnh hưởng đến trường năng lượng của người khác và những hiện tượng khác tương tự như vậy. Nhưng nó tồn tại bao nhiêu phần trong ý thức của con người, và bao nhiêu phần là tồn tại vật chất?

Khi tự mình không thể trả lời câu hỏi này một cách toàn diện hay chắc chắn, tiến sĩ Barušs, một chuyên gia tâm lý ở Đại học Western Ontario, trong nghiên cứu mới đây của ông đã bắt đầu đặt trọng tâm vào vấn đề này. Ông là tác giả chính của bài báo “Những thay đổi nhận thức trong chuyên đề nghiên cứu tự phát triển bản thân: Một khảo sát chuyên đề Năng lượng học Ma trận,” được phát hành trong số ra tháng 11/2014 của Journal of Consciousness Exploration Research (Tạp chí nghiên cứu khám phá ý thức con người).

Trong bài báo này, ông đã báo cáo một vài thực nghiệm liên quan đến năng lực của ý thức con người.

Tác động từ xa

Trong hai cuộc thí nghiệm, Barušs đã hướng suy nghĩ của mình vào những người ở xa để thử xem những người đó có thể cảm nhận gì không. Ông đã tập trung vào ảnh hưởng mà những suy nghĩ này đã tác động lên các tầng năng lượng của chủ thể, để xem liệu họ cảm thấy giàu sinh lực hơn hay cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.

Ông đã thử nghiệm với tổng cộng 37 người tham gia, sắp xếp thời gian với họ qua email để hướng dẫn họ những bước thực hiện. Những người tham gia đảm bảo rằng họ không đang lái xe thời điểm đó, và họ cũng không tự kiểm soát họ cảm thấy như thế nào vào thời điểm đó. Barušs tung đồng xu mỗi khi ông bắt đầu một thí nghiệm để ngẫu nhiên quyết định rằng ông nên thực hiện việc tác động lên người đó từ xa hay không làm gì cả.

“Hơn 95% khả năng ông có ảnh hưởng đến trạng thái năng lượng của họ.”

Barušs cũng quan sát mức độ tập trung của chính mình và “cường độ thay đổi trạng thái nhận thức” của mình. Dường như khi cường độ thay đổi trạng thái nhận thức của ông lớn hơn, những người tham gia thí nghiệm có vẻ cảm thấy mệt mỏi hơn. Ông nhận thấy chắc hẳn sự tác động từ xa thật sự có ảnh hưởng lên những người tham gia (kết quả của Barušs là p < 0,05; có nghĩa là có một tỉ lệ nhỏ hơn 5% khả năng người tham gia thay đổi tầng năng lượng là ngẫu nhiên hơn là do sự ảnh hưởng của ông; nói cách khác, hơn 95% khả năng ông có ảnh hưởng đến trạng thái năng lượng của họ).

Kết quả thu được nên được xem như một điểm khởi đầu thú vị, nhưng Barušs cảnh báo rằng kết quả có thể thay đổi nếu tạo ra nhiều điểm so sánh hơn.

Năng lượng học Ma trận (Matrix Energetics)

Năng lượng học Ma trận (ME) là một môn thực hành mà một người được cho là ảnh hưởng đến một người khác với năng lượng vi tế truyền đi nhờ ý niệm. Barušs đã tóm tắt một vài ảnh hưởng được chi tiết hoá bởi nhà nghiên cứu khác, Jos Marlowe ở Viện tâm lý học siêu thể (Institute of Transpersonal Psychology): “Những người tham gia đôi khi cũng trải nghiệm những cảm giác thể xác khác nhau, bao gồm cảm giác rơi xuống rơi xuống, và hiện thực của họ trở nên ảo hơn, vì vậy những sự kiện lạ thường có nhiều khả năng xảy ra hơn, ví như sự thuyên giảm bệnh tật một cách tự nhiên.”

“Tất cả những sự việc này cần được kiểm nghiệm cẩn thận hơn, và chúng tôi đã cố thực hiện như vậy từ khi khởi đầu nghiên cứu này.” Ông viết. Những thí nghiệm của ông đã được tiến hành tại một hội nghị ME tại Philadelphia, tiểu bang Thịnh vượng chung Pennsylvania, năm 2012. Có rất nhiều người tham gia khác nhau, từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe đến những kỹ sư, rồi đến những nhân viên trạm xăng. Phần lớn trong số họ là lần đầu tiên tham gia ME.

Barušs và đồng nghiệp của ông đã để những người tham gia điền vào phiếu khảo sát trước buổi hội nghị, thực hiện một lần nữa ngay sau buổi hội nghị, và một lần nữa vào hai tháng sau đó, để quan sát những thay đổi ngắn hạn và dài hạn về sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Ông đã sử dụng những bài kiểm tra tâm lý chuẩn mực để đánh giá tình trạng cảm xúc và tinh thần của họ, bao gồm RAND 36-Item Health Survey (một chương trình điều tra sức khỏe).

Theo kết quả khảo sát sau đó, sức khỏe tổng thể của những người tham gia được cải thiện trong dài hạn (p = 0,002, nghĩa là gần 99,8% khả năng là có sự cải thiện sức khỏe nhờ hội nghị ME). Một lần nữa, Barušs lại đề nghị hãy thận trọng khi giải thích kết quả. “Cường độ thay đổi trạng thái nhận thức được trải nghiệm trong bối cảnh Năng lượng học Ma trận cần tiếp tục được khám phá,” ông viết. Ông cũng lưu ý: “Nghiên cứu này không chủ đích phân biệt ME với những yếu tố không cụ thể như là những tương tác xã hội với những cá nhân có khuynh hướng giống nhau, sự đề nghị, sự lắng nghe một diễn giả lôi cuốn, v.v… Đưa những điều đó ra ngoài sẽ yêu cầu thêm nhiều nghiên cứu khác nhau.

Có phải là thôi miên?

Hình ảnh trừu tượng về năng lực của ý thức. (Shutterstock)
Hình ảnh trừu tượng về năng lực của ý thức. (Shutterstock)

Khi một người dường như ảnh hưởng đến người khác theo cách như vậy, nó đặt ra một câu hỏi, những gì có thể xảy ra ở trạng thái tiềm ý thức? Nó có giống như thôi miên?

Những biểu hiện trong hội nghị chuyên đề về ME được so sánh với những biểu hiện khi bị thôi miên, Barušs nói. Ông cho biết hành vi của những người đang trải qua chữa bệnh trong Giáo hội Ngũ Tuần cũng có thể được gộp trong so sánh này. “Cơ chế này không hề được biết đến đối với bất cứ điều gì ở trên”.

Nhìn chung, định nghĩa thôi miên mà những nhà nghiên cứu đang sử dụng hiện nay đều rất mơ hồ. Barušs giải thích: “Những nhà nghiên cứu thôi miên không thể thống nhất một định nghĩa về thôi miên. Định nghĩa gần nhất mà họ có thể thống nhất với nhau cho rằng thôi miên là bất kể điều gì xảy ra trong những tình huống được dán nhãn là thôi miên.”

“Barušs nói rằng việc quy cho những hiện tượng này là “thôi miên không phải là sự giải thích và là một sự gán nhãn.”

Những người dễ bị thôi miên rơi vào một vài nhóm: “khuynh hướng tích cực, dễ bị ảo tưởng, dễ mất trí nhớ”.

Trong trường hợp nhận ME hay tác động từ xa, một người có thể chủ động quyết định bị ảnh hưởng hay không, trường hợp ấy anh ta hoặc cô ta có thể thuộc về nhóm “có khuynh hướng tích cực”.

Barušs nói rằng việc quy cho những hiện tượng này là “thôi miên không phải là sự giải thích mà là một sự gán nhãn,” và nghiên cứu mở rộng nên được hoàn thành để khám phá câu trả lời.

Imants Barušs cũng nghiên cứu hiện tượng âm thanh điện, đọc thêm về nghiên cứu của ông:

Nghiên cứu khám phá người chết có thể giao tiếp qua sóng điện hay không?

Nghiên cứu thú vị về hiện tượng “Cuộc gọi từ người chết” có chủ ý: một vài xác nhận.

Theo dõi @TaraMacIsaac trên Twitter, truy cập trang Facebook Epoch Times Beyond Science, và đăng ký nhận bản tin Beyond Science để liên tục khám phá những lĩnh vực khoa học mới!